• 8-МИ, -ТИ И 10-ТИ ДЕКЕМВРИ СА ДНИ НА ДОНОРСТВОТО 2017