• ЗДРАВНО МИНИСТЕРСТВО - НА СЪД ЗАРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ