Борис и Иван тръгват към вкъщи, за да растат сред много любов!

Борис и Иван тръгват към вкъщи за да растат сред много любов!


Изпрати ги чаровната Мария-Виктория  и всички ние.
На добър час в приказката Живот, момчета!
На мама и тате още веднъж – честито!
От нас Поклон пред Ангела-дарител и всички приятели на Майки за донорството!