Фондация "Майки за донорството"

Екип

Мариела Куртева - председател на УС на фондация „Майки за донорството“, донор на репродуктивен материал.
Виктория Георгиева - член на УС на фондация "Майки за донорството", ръководител донорска програма.
Валя Попова - член на УС на фондация "Майки за донорството", донор на репродуктивен материал.
Мила Гроздева – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация “Майки за донорството” - гр. Добрич, гр. Варна.
Теодора Божилчева – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация “Майки за донорството” - гр. Бургас.
Ели Стефанова – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” - гр. Русе.
Полина Цветанова - донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” - гр. Враца.
Донка Минчева – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” - гр. Монтана, гр.София.
Мария Страшилова – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” - гр. Велико Търново.
Валентина Иванова – координатор на фондация „Майки за донорството” гр. Варна и Североизточна България.
Стоян Пушков – координатор на фондация „Майки за донорството”,  медии - тел: 0894 958 353.
Стилияна Ангелиева – координатор на фондация „Майки за донорството” и представител за Великобритания
Бисерка Цонкова - координатор на фондация „Майки за донорството”  и представител за Великобритания
Невена Георгиева - координатор на фондация „Майки за донорството"  и представител за Великобритания
Мая Жекова - координатор на фондация „Майки за донорството” и представител за Великобритания


Членовете на управителния съвет и координаторите не получават възнаграждение за дейността, която      извършват. Фондация „Майки за донорството” няма сключени трудови или граждански договори.  Координаторите и управителния съвет помагат на доброволен принцип, извън семейните си и  професионални ангажименти.

За контакт: mothers.donation@gmail.com

FB:   Донорството е живот -   https://www.facebook.com/donorstvoejivot/

Майки за донорството  - https://www.facebook.com/maikizadonorstvoto/

FB:  Майки за донорството – Англия   - https://www.facebook.com/donorstvotoejivot/?fref=ts