Екип

Мариела Куртева – председател на УС на фондация „Майки за донорството“, донор на репродуктивен материал.
Виктория Георгиева – член на УС на фондация “Майки за донорството”, ръководител донорска програма.
Валя Попова – член на УС на фондация “Майки за донорството”, донор на репродуктивен материал.
Мила Гроздева – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация “Майки за донорството” – гр. Добрич, гр. Варна.
Теодора Божилчева – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация “Майки за донорството” – гр. Бургас.
Ели Стефанова – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” – гр. Русе.
Полина Цветанова – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” – гр. Враца.
Донка Минчева – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” – гр. Монтана, гр.София.
Мария Страшилова – донор на репродуктивен материал, координатор на фондация „Майки за донорството” – гр. Велико Търново.
Валентина Иванова – координатор на фондация „Майки за донорството” гр. Варна и Североизточна България.
                   Стоян Пушков – координатор на фондация „Майки за донорството”,  медии и обществени комуникации – тел: 0894 95 83 53.
                    Стилияна Ангелиева – координатор на фондация „Майки за донорството” и представител за Великобритания
Бисерка Цонкова – координатор на фондация „Майки за донорството”  и представител за Великобритания
Мая Жекова – координатор на фондация „Майки за донорството” и представител за Великобритания

Членовете на управителния съвет и координаторите не получават възнаграждение за дейността, която извършват. Фондация „Майки за донорството” няма сключени трудови или граждански договори.  Координаторите и управителния съвет помагат на доброволен принцип, извън семейните си и  професионални ангажименти.

 

 

За контакт: mothers.donation@gmail.com

FB:   Донорството е живот –   https://www.facebook.com/donorstvoejivot/

Майки за донорството  – https://www.facebook.com/maikizadonorstvoto/

FB:  Майки за донорството – Англия   – https://www.facebook.com/donorstvotoejivot/?f