First steps in donation

Донор на репродуктивен материал могат да бъдат и жени, и мъже. Донорството е анонимно и безвъзмездно!
Жените
могат да да бъдат донори на яйцеклетки, ако са от 18 до 35 години и имат поне едно родено дете. Допуска се изключение при роднинско даряване до 38 години.
Мъжете могат да бъдат донори на сперматозоиди, ако са над 18 години.
Донорството при жените протича за около 12 дни. Предварително се правят изследвания – хормонални, вирусология, генетични, микробиология и други. След като резултатите покажат, че жената може да бъде донор се пристъпва спрямо месечния цикъл към стимулация, траеща  9-11 дни. Стимулацията представлява поставяне на хормони, които подпомагат растежа на яйцеклетките и ги правят по-здрави и повече на брой. Хормоните се поставят подкожно в корема, веднъж на ден. Пораснали да създадат бебе, яцеклетките се изваждат на 11-13 ден, чрез пункция. Пункцията трае 5-10 минути и се прави под венозна упойка. Упойката е с цел покой на тялото и липса на усещане за болка.
След пункция жената остава под наблюдение около час и може да продължи деня си и на работното място, ако желае.
Донорството при мъжете протича отново първо с изследвания на семемнна течност, микробиология, вирусология и други.
Самото даряване протична с даване на Х на брой пъти семенна течност.
Фондация „Майки за донорството” подкрепя всеки желаещ да бъде донор. Предоставяме пълна информация, придружаваме и съблюдаваме да бъде донорството в рамките на законовите нормативи и да бъдат дарителите спокойни.
Дари частица от теб за нов живот!
Свържете се с нас за да ви кажем как можете да помогнете на хора, които мечтаят да имат дете.

Първи стъпки в Донорството

images -zakonКогато решиш да бъдеш донор на яйцеклетки.
Ти си жена до 34г. включително и имаш поне едно дете – отговаряш на законовите изисквания. Чула си, прочела си и вече искаш да помогнеш на някоя непозната жена да има детенце като станеш донор на яйцеклетки.
Какво следва?
Имаш право сама да избереш клиниката, където да дариш. Списъкът с клиниките е на сайта на Изпълнителна агенция по трансплантации. Имаш право да се свържеш директно с клиниката и заявиш своето желание. Дори и да не живееш в град, в който има клиника можеш да пътуваш до друг град, където си си избрала.
Не забраявай – клиниката е длъжна да ти поеме разходите по пътуването и/или престоя!
Заявила своето желание от клиниката ти записат час за преглед. Следва твоето посещение.
Не забравяй – не е редно да чакаш!
При първата среща имаш право предварително на обяснение какво е донорството , как протича и какво ще ти бъде направено в този ден. Имаш ли желание да пристъпите към преглед го заявяваш. Прегледът е  гинекологичен с  ултразвуков ехограф и се взима и секрет за цитонамазка и микробиология.
След прегледа  следва да ти вземат в лабораторията кръв , чрез която трябва да ти изследват хормони, пълна кръвна картина, вирусология, генетично изследване и изследвания - всичко изброено по Наредба 28.
Заявеното ти желание да бъдеш донор клиниката е длъжна да предаде по служебен път на Изпълнителна Агенция по трансплантации. Изпраща се писмо с твоите данни за проверка и разрешение. ИАТ е органът , който контролира , съхранява и разрешава донорството.
Не подадени и незаявени лица към ИАТ е нарушение на закона и прикриване на нечисти намерения на клиниката по репродуктвно здраве.
ИАТ извършва проверка за теб – колко деца имаш, дарявала ли си някога яйцеклетки в друга клиника, има ли родени деца от дарените яйцеклетки , има ли бременности в момента и други. ИАТ връща отговор дали можеш или не можеш да бъдеш донор.
Не забравяй – клиниката е длъжна да те подаде на проверка!
Не забравяй – неподаването ти за проверка е прикриване на донорство!

При неподаване не се знае кога си била донор, колко бременности или раждания има от дарените от теб яйцеклетки, клиниката печели от твоето укриване възможност да бъдеш повече пъти донор с комерсиални цели и нарушава законното изискване да има до 5 родени деца от даряване включително твоите деца.
Изследванията ти ще бъдат готови в диапазона от същия ден до 3 седмици. Най-дълго време отнема на генетичното изследване да бъде готово.
След становището на лекарската комисия и готовите изследвания, ако всичко е наред и имаш разрешение от ИАТ ,  ти можеш да бъдеш донор.
Пред нотариус следва да декларираш,че си съгласна и знаеш,че донорството е анонимно и безвъзмездно.
Не забравяй – при нотариус отиваш сама и сама декларираш своето съгласие. Воденето с придружител е в противоречие с твоите законови права на човек и етично е недопустимо!
Не забравяй – нотариално завереното съгласие може да бъде оттеглено от теб по всяко време до пункцията ти.
Имаш право само при твое желание да попълваш анкетни карти и каквото прецениш ти в тях.
Не забравяй – попълването на твои външни белези – очи, коса, височина е диксриминационно и морално недопустимо. Не е незаконно , но селекцията на донор по външни белези е в противовес с биоетиката.
Не можеш да знаеш на кой рецепиент си донор. Не може и рецепиента да знае кой е донора му.
Оттук нататък спрямо месечния ти цикъл има два варианта да бъдеш подложена на стимулация по къс или дълъг протокол.
Късият протокол започва веднага с настъпването ти на менструация. Отново с преглед и изследвания ти се назначават хормонални инжекции. Дозата им и продължителността в дни зависи от всеки преглед и изследвания, които ти предстоят. Ежедневно при къс протокол могат да бъдат и два пъти на ден. Една от инжекциите е Цитротид .
Дългият протокол стартира предварително с „блокираща“ мускулна инжекция, която предпазва яйчниците ти да не образуват яйцеклетки сами. След нея трябва да имаш цикъл и едва тогава започваш стимулацията ти с хормонални подкожни инжекции в корема. Ежедневно , нормално са по една инжекция на ден.
Не забравяй – редно е стимулацията ти да е щадяща!
Това, че нямаш репродуктивен проблем не означава,че можеш да бъдеш хипер стимулирана с цел максимално количество яйцеклетки. Напротив. Ти нямаш репродуктивни проблеми и с малка щадяща доза ще постигнеш образуване на яйцеклетки за около два – три твои естествени месеца.
Дозите ти и хормоналните лекарства могат да бъдат променяни по време на стимулацията с оглед на прегледите и изследванията , които ще имаш.
Не забравяй – прегледите ти е редно да са съобразени с ежедневието ти и не чакаш с часове за преглед или в лаборатория.
Твоята стимулация трае няколко дни – от 9 може да достигне и до 13-14 дни, включително пункцията ти. През този период можеш да бъдеш викана ежедневно в клиниката или през няколко дни. Посещенията ти са за прегледи и кръвни изследвания, чрез които се следи твоето общо състояние и растежа на яйцеклетките. С достигането им на достатъчната за зачеване големина се насрочва изважаднето им, чрез пункция.
Пункцията е финала. Представлява изваждането на образуваните в яйчниците ти фоликули.
Те вече са големи и зрели за да сътворят бебе. Пункцията се извършва под пълна венозна упойка. Времето и е около 5 минути, като преди нея има кратка медицинска подготовка. Упояват те, чрез абокат във вената ти. Заспиваш. Акушер-гинекологът влиза през влагалището ти и на принципа на вакум, чрез достигането до яйчниците ти изсмуква образувалите се фоликули. Няма разрези или оперативни дейности. Престоят ти в клиниката е около 2-3 часа под наблюдение и на системи.
Не забравяй – като донор под стимулация ти си човек с всички законови права на пациента! Болничното заведение е длъжно да ги спазва.
Не забравяй - нямаш право да знаеш дали е успешна процедурата ти! Лекарят ти няма право да ти казва дали има бременност или родено дете от дарена от теб яйцеклетка. Изпълнителна Агенция по трансплантации е органа , който следи това и санкционира здравните заведения за асистирана репродукция. Донорството е анонимно и нямаш право да знаеш рецепиента ти , както и той теб.
Не забравяй - Донорството е безвъзмездно!
Нямаш право да взимаш пари за дарените яйцеклетки. Можеш да получиш обезщетение за разходите ти.
Не забравяй – клиниката , в която си решила да помогнеш може да ти даде по-високо обезщетение като вземе парите за донорството ти от рецепиента.  Високото обезщетение е на принципа на търговията и борбата за пациенти и ще може да и бъде предоставено под форма на разходите. Можеш да го откажеш и сигнализираш.
Не забравяй - решаваш сама как ще постъпиш. Дали ще помогнеш или ще отидеш да си дадеш яйцеклетките срещу пари.
Не забравяй – имаш пациентски права. При последствия от донорството трябва да бъдат лекувани в клиниката , в която си дарила безплатно!
Не забравяй – грубото отношение, неетично поведение и заплащането са недопустими!
Не забравяй – ние не сме служители на клиники. Като фондация можеш да се обръщаш към нас за всичко – информиране, обяснение, придружаване, сигнали.  Не една клиника ни допуска заедно с теб по време на цялата процедура с оглед прозрачност. Решението ти да ни потърсиш или не, е изцяло твое. На разположение сме по всяко време. Момичетата потърсили ни досега са над 1700.
Ние няма да те убеждаваме да станеш донор. Бъди дарител на нов живот!

maikitextmzdblanka

Фондация "Майки за донорството"

Ние, като програма на фондация „Искам бебе“ растем със своите съмишленици и на 21.05.2014г. обявихме фондация „Майки за донорството“.   С членове жени и мъже донори на репродуктивен материал фондацията пое по-устремено по пътя си да сбъдва мечти, а именно мечтата за дете.  С фондация „Искам бебе“ заедно вървим по пътя на мечтите за дете. Подкрепата получихме от фондация „Българска памет“.

 

От статистиката:

В България хората с репродуктивни проблеми са 145 000 регистрирани за ин витро и икси процедури. 

Над 250 000 с проблем, а неофициално са много повече.

Над 40 000 от тях шанс да имат дете е само, чрез донор.

Възрастта на нуждаещите се жени от донор падна на 21-22 годишни момичета.  

Донорите в програмата ни вече са над 1700. 

Най-висок процент от нуждаещите се са поради изчерпан яйчников резерв при жените или лениви сперматозоиди при мъжете.

Новото в областта - увеличава се процента на млади хора с репродуктивни проблеми още от раждането си.

Донори могат да бъдат жени над 18г. до 34г. възраст с поне едно дете и мъже над 18г. Те даряват свой репродуктивен материал и така помагат на непознати за тях хора да имат деца. Донорството в България е под контрола и управлението на Изпълнителна Агенция по трансплантации. Донорството на репродуктивен материал е узаконено с Наредба 28 на Министерството на здравеопазването  от 2007г.  

„Майки за донорството“  сме жени и мъже водени от обич към детето и живота, решени да помагат на нуждаещите се от помощ за да имат деца. Ние популяризираме проблема с цел превантивни мерки, запознаваме обществото както с начините да се помогне, така и съблюдаваме и правата им да са защитени, докато помагат. Информиране и намиране на съмишленици - донори и благодетели.

Защо? Защото сме на този свят за да оставим след себе си част от нас – детето и всички знаем щастието, което то ни дарява. Всеки човек има правото на това и всеки човек може да бъде, нуждаещ се от помощ.

Тази помощ дарява нов живот и не само - дарява семейство, бъдеще.

Митове за донорството

father-and-baby-1024x679Обикновено са едни и същи доводите против донорството.  Това им е хубавото на тях, никога не се налага да го защитаваш ,защото биологията , медицината и правото са за го защитили много отдавна. Има – няма повече от 30 години.  По света.  Е, в България нещата са малко по-бавни и нестабилни (то за всичко е така), но утешителното е, че се движим. Разбира се, ако е нещо за его – ще изринем света и ще го надминем.
Та донорството на репродуктивен материал – извинявайте, но съм напълно наясно, че тези три думи не означават нищо за читателя. И е напълно нормално. Все пак разбираме много от футбол, политика и някои и други свързани неща. Вниквайки в думите  - репродуктивен следва да се разбира възможността на човек да възпроизведе нов живот. Иначе казано – мъжа ,чрез спермата. Жената, чрез яйцеклетки. Донорство е ясно- ще даряваме. Та донорство на репродуктивен материал ще рече донорство на яйцеклетки и сперматозоиди.
Защо е нужно? Ами пак е лесно – ако бъбрека не работи имаме нужда от друг -дарен. Ако сърце или черен дроб – пак имаме нужда от друг-дарен. Ако сперматозоидите ни не вършат своята функция или яйцеклетките не вършат или ги нямаме – имаме нужда от други – дарени.
Елементарно! Любимата ни част е, че , докато при едните дарителите са или живи, или починали хора, то при яйцеклетките и сперматозоидите са хора - напълно здрави и готови да се отзоват.
Тези дарени яйцеклетки или сперматозоиди помагат за репродуктивните функции на човек. Ох, какви дълги думи... Просто да си родят бебе!
Една клетка не е дете – първи мит – „даряваш дете“. Извинявайте, но по тази логика си събирайте използваните дамски превръзки. Знаете ли колко „деца“ има там?!? Или Вашата превръзка с моите деца са братя и сестри?

Втори мит – „напълнява се, окосмява се и т.н.“  Извинявайте, но първо това е обида за пълните хора и второ дали пък да не направим проучване на всички,които без да даряват пият противозачатъчни години наред и не са станали има няма 200 кг? А може и повече? Окосмяването е уникален мит. А аз се чудя защо твърдят, че хората произходждат от маймуните! Ами ето защо! Те са дарявали яйцеклетки!
Трети мит – „ не можеш да имаш повече деца“ – мит  разбит тотално! Не една донорка роди второ или трето дете след донорска процедура. Нещо повече – правилното стимулиране на здрав човек води до бърза желана бременност, а изследванията по време на донорство са безценни за една бъдеща майка!
Четвърти мит – „риск от ракови заболявания“.  Огромен процент от нуждаещите се от донорска яйцеклетка са именно жени преминали ракови заболявания. На същите им е разрешено и препоръчително донорска яйцекетка? Същата яйцеклетка, която се е получила от стимулирането уж причиняващо рак... И да кажа, че за жалост милиони жени по света заболяли от коварната болест никога не са били стимулирани.  Иначе щеше да е лесно да се преборим с рака ...
Самите кандидат - донори подлежат на пълни изследвания , включително генетични и, ако те са предразположени към подобни заболявани биват консултирани и отказани от донорство. Ааа и още нещо ...същите хормони носим в себе си – всяка една жена ги има. По време на стимулация са в количество като за два месеца. Елементарно.
Пети мит – кой беше пети мит? Не помня. Ако се сетите пишете. Светът практикува донорство повече от 30 години. Работено е толкова много, че много отдавна не се коментира това. И все пак, ако имате проблем с някой от митовете – моля Ви, не ставайте донор. За това се изисква повече от разсъдък.
Иска се лудо от любов по деца и живота сърце.

www.maikizadonorstvo.com