Ние

      В България двойките с репродуктивни проблеми са над 250 000. Тези, които се нуждаят от донор са над 50 000.

Фондация „Майки за донорството”
е неправителствена организация , учредена на 21 май 2014г. от донори на репродуктивен материал  с цел информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на  съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма;
Извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в  участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;

 Кой и как може да бъде ДОНОР?


От 2014г.  съдействие и подкрепа от фондацията да бъдат донори са потърсили над 3500  жени и мъже. Техните донорски процедури са придружени от координатори на фондацията, гарантирано е спазването на законодателните разпоредби, спокойствието и здравето на всеки един от тях.
–   Финансова помощ

От юни 2015 година, фондация „Майки за донорството” започва да финансира двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от донор, чрез благотворителен базар във ФБ страниците си „Донорството е живот”, „Майки за донорството” и “Майки за донорството – Англия” 

Организацията набира дарения за дейността си и чрез банковата сметка и PayPal акаунт

УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG50UNCR70001523142155 BIC: UNCRBGSF 

PayPal: mothers.for.donation@gmail.com

Отново през 2015г. фондацията получи подкрепа от българската общност в Англия. Жени, успели в бизнес средите зад граница подадоха ръка на фондацията и помагат на двойките тук да имат дете. Организират събития и популяризират каузата там като координатори.

 

Основно изискване на фондацията за финансова подкрепа е двойките, на които се помага да излизат с лицата си и всеки дарител в благотворителния ни базар да знае за кого дарява.
Гордеем се с прозрачността, целевото набиране на средства и смелостта на хората, които ни търсят за помощ.

Фондацията финансира с даренията към нея всяка двойка потърсила помощ с 5000 лева, а техните истории се публикуват предварително на този сайт www.maikizadonorstvo.com  – „На кой помагаме”.

Фондацията ежегодно връчва награди  „Дарител за нов живот” на хора, помогнали на каузата.

 

Какви са нашите цели

 

 Информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма;

 –  подкрепа на донори, реципиенти и пациенти, включително оказване на подкрепа – емоционална и финансова на донори, рецепиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал.

 –  подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа

–  Популяризиране на донорството на репродуктивен материал;

– Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на репродуктивен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието;

–  Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал;

–  Съблюдаване спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България.

Фондацията извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в:

 •  участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;
 • координиране, консултиране и контакт с репродуктивни специалисти и други организации отностно донорството на репродуктивен материал
 • защита правата на донорите, разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството;
 • участие при изготвяне на правната рамка на донорството;
 • съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти.
 • Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на репродуктивен материал.
 • Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони.
 • Участие в проекти за законодателни и изменения, включително етични правила и норми /чл.4/

 

С цел набиране на средства за извършване на дейността фондацията събира дарения, сключва договори за спонсорство, партньорства и други за:

 •   издаване и представяне на книги, дипляни, брошури и др. такива;
 •   организиране на събития, представяния, конференции и др. такива с цел набиране на средства, свързани с информиране на обществото за донорството на репродуктивен материал; хора с репродуктивни продблеми; превенция и
 •   организиране на семинари, образователни и културни дискусии; кампании и други. /чл.5/